Polski
中文繁體
Deutsch
English
Español
Français
Português
Română

Debbie Zagone, Udar niedokrwienny | Komórki macierzyste Leczeniel

Niezadowolona z konwencjonalnego leczenia udaru, Debbie Zagone i jej mąż odnaleźli leczenie komórkami macierzystymi Beike Biotechnology.

Więcej filmów dla ISCHEMIC-STROKE