Polski

Alexandra, Ataksja Rdzeniowo-Móżdżkowa | Historia Leczenia Komórkami Macierzystymi

Podobnie jak w przypadku wielu innych pacjentów z ataksją, postepująca utrata podstawowych funkcji motorycznych, mowy i równowagi była szokiem. Proste zadania, które uznawane były za oczywiste, były teraz codziennymi przeszkodami.

Więcej filmów dla Ataksja

Share This