Polski
Deutsch
English
Français
Português
Română

Uaktualnienie Dotyczące Alexa, Pacjenta Dotkniętego Porażeniem Mózgowym (Wideo)

W listopadzie 2014 udokumentowaliśmy leczenie komórkami macierzystymi cierpiącego na porażenie mózgowe Alexandra. Sześć miesięcy po tym leczeniu, otrzymaliśmy domowe wideo od rodziców, pokazujące chłopca ponownie chodzącego. (patrz poniżej).

Jak wynika z naszego poprzedniego świadectwa, Alex otrzymał w Chinach łącznie 5 protokołów leczenia komórkami macierzystymi firmy Beike Biotechnology oraz szósty podczas wizyty w Tajlandii. Jednak przed przyjazdem do Tajlandii przeszedł operacje, celem poprawy obrotu nóg, która okazała się poważnym niepowodzeniem w drodze do jego mobilności. Ta operacja musiała zostać powtórzona 4 razy bez odniesienia rezultatu. Tak wieć rodzina po raz kolejny wybrała terapię komórkami macierzystymi, aby odzyskać to, co zostało utracone.

Alex wracał samodzielnie do domu w Rumunii podczas trwania fizykoterapii.

Poniżej znajduje się krótki wywiad z rodzicami opisujacy jego przeszłość i ciągłą poprawę jaką zauważają od czasu ostatniego leczenia komórkami macierzystymi (przetłumaczone przez naszego rumuńskiego przedstawiciela).

Proszę opisać fizyczny stan Alexandru przed leczeniem komórkami macierzystymi. Jakie objawy porażenia mózgowego (CP) można było zaobserwować?

„Przed rozpoczęciem terapii komórkowej stan Alexa był bardzo poważny. Mógł tylko czołgać się na swoich rękach i kolanach, a jego zdolności komunikacyjne i intelektualne były daleko w tyle w stosunku do jego grupy wiekowej”

Jak dowiedziałaś się o terapii komórkami macierzystymi Beike Biotechnology i co myślisz o tej technologii i protokołach leczenia?

„Dowiedzieliśmy się o terapii komórkami macierzystymi za pośrednictwem środków masowego przekazu, a także za pośrednictwem rumuńskiego pacjenta imieniem Gabi, który poddał się leczeniu komórkami macierzystymi Beike Biotech po urazie rdzenia kręgowego. Po spotkaniu z nim i innymi pacjentami, którzy przeszli udane zabiegi, postanowiliśmy spróbować.

„Po pierwszych dwóch przeszczepach komórek macierzystych Alex zaczął zauważać znaczną poprawę funkcji motorycznych i zdolności komunikacyjnych. Jednakże po trzecim zabiegu w Shijiazhuang w Chinach zaobserwowaliśmy ogromne, trwałe zmiany w Alexie. Zabiegi były bardzo profesjonalne.”

Jakie były twoje oczekiwania dotyczące leczenia przed wyjazdem do Tajlandii?

„Mieliśmy tylko nadzieję, że wrócimy do miejsca w którym byliśmy przed nieudaną operacją w Rumunii. Niedługo potem zaczęliśmy obserwować postępy syna”

Jakie były wyniki, ile czasu minęło zanim zauważyłaś wyniki? Jak on się teraz miewa?

„Prawdziwe wyniki zaczęły się pojawiać sześć miesięcy później, a jak widać na filmie, wyniki są powyżej naszych oczekiwań. Chłopiec zaczął także komunikować się znacznie lepiej ze swoim nauczycielem i z nami.”

Proszę napisz cokolwiek czym chciałabyś się podzielić z nami na temat choroby syna, BBH (Better Being Hospital), terapii komórkami macierzystymi etc.

„Jesteśmy wdzięczni terapeutom i żałujemy, że nie możemy mieć ich wszystkich u nas w domu. Pacjentom jest nieco trudniej jest przystosować się do nowych terapeutów opuszczajacych Better Being Hospital. Alex i cała nasza rodzina są wdzięczni za waszą pomoc.”

Aby uzyskać więcej informacji na temat zastosowania terapii i protokołów leczenia komórkami macierzystymi porażenia mózgowego