Polski
中文繁體
Deutsch
English
Português
Română

Pacjent z Turcji Pierwszy Raz Poddany Leczeniu Komórkami Macierzystymi w Przypadku Porażenia Mózgowego Uzyskuje Poprawę (Wideo)

Pierwsza-runda-leczenia-komórkami-macierzystymi-tureckiego-pacjenta-z-porażeniem-mózgowym-przynosi-poprawę [wideo]

  Yusuf Tas urodził się z porażeniem mózgowym zaledwie półtora roku temu, dotyka ono od 1,5 do 4 na 1000 urodzeń na całym świecie i jest najczęstszym rodzajem niepełnosprawności ruchowej u dzieci. Głównymi objawami Yusufa były niezdolność do wyrażania się poza płaczem, spastyczność lub sztywność w jego rękach i ciele … Czytaj więcej