Polski
中文繁體
Deutsch
English
Español
Français
Português
Română
Русский

Juliana – Po zabiegu z użyciem komórek macierzystych w leczeniu dystrofii mięśniowej

⏲️ 3 min czytaj Diagnoza Juliana z Brazylii została zdiagnozowana z dystrofią mięśni kończyn dolnych 2B, gdy właśnie skończyła 25 lat. Pierwszymi objawami były osłabienie kończyn dolnych, brak równowagi, powodujący ciągłe upadki i trudności we wspinaniu się po schodach. W miarę upływu lat Jej ograniczenia pogłębiały się, co doprowadziło Ją … Czytaj więcej

Poprawa stanu zdrowia pacjenta po udarze niedokrwiennym mózgu, dzięki zastosowaniu komórek macierzystych.

Ana pacjentka po udarze niedokrwiennym mózgu.

Układ niedokrwienny jest najczęstszą formą udaru, spowodowaną zwężeniem lub zablokowaniem przepływu krwi w mózgu. W wyniku tego braku przepływu krwi komórki zaczynają umierać, co może spowodować nieodwracalne uszkodzenia. Kiedy kilka lat temu Ana doznała udaru niedokrwiennego, wyglądało na to, że miał on wpływ na każdą część jej ciała. Z trudem … Czytaj więcej