Telefon: 221284821

Więcej Informacji

Fill out our online form.

Leczenie Stwardnienia Rozsianego Komórkami Macierzystymi

Od 2005 roku komórki macierzyste Beike były wykorzystane do leczenia pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Bierzemy pod uwagę różne typy stwardnienia rozsianego takie jak postać remitująco-nawracającą, postać wtórnie postępującą oraz postać pierwotnie postępującą.
Celem naszego leczenia jest regeneracja osłonek mielinowych (cześć neuronów objętych stanem chorobowym) poprzez transplantację komórek macierzystych. By to zrobić, komórki macierzyste są wprowadzane do organizmu na pomocą iniekcji dożylnej i punkcji lędźwiowej by umiejscowić je jak najbliżej dotkniętych chorobą obszarów.

Możliwe Rezultaty

Nasze leczenie komórkami macierzystymi może wpłynąć na poprawę funkcji motorycznych, czucia, równowagi, koordynacji, bóli neurotycznych, zmęczenia, wzroku, drgawek, kontroli zwieraczy oraz pęcherza i innych.* Trzeba pamiętać, że terapia nie prowadzi do wyleczenia. Stwardnienie rozsiane jest postępującą chorobą, a celem leczenia jest spowolnienie jej rozwoju i złagodzenie symptomów. Należy zrozumieć, że w przypadku chorób postępujących poprawa może trwać tylko jakiś czas. Po otrzymaniu dokumentacji medycznej, nasi lekarze zapewnią więcej informacji na temat Twojego leczenia.

*Efekty leczenia komórkami macierzystymi różnią się od pacjenta do pacjenta i nie mogą być zagwarantowane.

Nasz Pakiet Leczenia

Wierzymy, że nasz program leczenia jest najlepszy z dostępnych na świecie. Połączenie komórek macierzystych Beike oraz Rehabilitacji Funkcjonalnej w Better Being Hospital pozwala pacjentom na uzyskanie najlepszych rezultatów. Kliknij na tabelką poniżej, by ja powiększyć i dowiedzieć się więcej o leczeniu i usługach, które obejmuje nasz program.

Lokalizacja Leczenia

Better Being Hospital jest partnerem Beike Biotechnology i razem oferujemy najbardziej efektywne leczenie. Współpraca ta przenosi leczenie komórkami macierzystymi na kolejny poziom, gdyż BBH jest pierwszym centrum leczenia w Azji z akredytacją w dziedzinie medycyny funkcjonalnej. Przeczytaj więcej o BBH

Metody Iniekcji

Jako podstawę leczenia stwardnienia rozsianego stosuje się kombinację iniekcji dożylnych oraz punkcji lędźwiowych. Więcej informacji o tych rodzajach iniekcji poniżej.

Iniekcja Dożylna

Iniekcja dożylna (IV) jest bardzo prostym zabiegiem, znanym większości pacjentów. Kroplówka połączona z cewnikiem jest umieszczana w żyle pacjenta. Kiedy kroplówka jest założona, wyjmuje się igłę i wprowadza plastikową rurkę. Komórki macierzyste w roztworze z osocza krwi pępowinowej zostają podane dożylnie (w niektórych przypadkach, przy zaleceniu lekarzy podaje się deksametazon by zapobiec potencjalnej reakcji alergicznej). Cały proces podawania tej iniekcji trwa nie więcej niż 45 minut.

Punkcja Lędźwiowa

Punkcja lędźwiowa to procedura pozwalająca na dostanie się komórek macierzystych bezpośrednio do płynu mózgowo rdzeniowego, omijając barierę krew- mózg. Lekarze wierzą, że jest to najmniej inwazyjna metoda podawania komórek macierzystych do centralnego układu nerwowego. Funkcją płynu mózgowo rdzeniowego jest ochrona mózgu i rdzenia kręgowego przed uszkodzeniami. Organizm ciągle wytwarza płyn mózgowo rdzeniowy, a jego ubytki są naturalnie uzupełniane w ciągu kilku godzin.

Doświadczenia Pacjentów

Poniżej znajdują się filmy z wywiadami z pacjentami Beike, którzy leczyli się komórkami macierzystymi. Rezultaty leczenia wspomniane w filmach są typowe w leczeniu stwardnienia rozsianego, aczkolwiek nie można zagwarantować, że wszyscy pacjenci uzyskają takie efekty.