Polski
English
Español
Français
Română

Badania Nad Komórkami Macierzystymi Zmieniają Postrzeganie i Życie Ludzi

Zabiegi z użyciem komórek macierzystych ratują życie na całym świecie. Prace legislacyjne, takie jak te, które zostały rozpatrzone w ostatni czwartek w USA, wspierają świadomość i innowacje otaczające terapię i metody leczenia komórkami macierzystymi. Badania nad komórkami macierzystymi są szybko rozwijającym się polem medycyny, skupiającym się na wykorzystaniu komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i tkanek. Te dorosłe komórki macierzyste można w konsekwencji różnicować i projektować docelowo do stanów chorobowych, które wcześnie uznawano za nieuleczalne. Poprawa w zakresie zatwierdzania projektów ustaw i przepisów w skali głobalnej wytyczyłaby drogę do lepszego zrozumienia tej pionierskiej dziedziny. W rezultacie w przyszłości pojawiłby się napływ większej liczby chorób leczonych przez badania nad komórkami macierzystymi. Stwierdzono, że komórki macierzyste pochodzące z pępowiny dają pozytywne wyniki w leczeniu stanów obejmujących (ale nie wyłącznie) ataksję, porażenie mózgowe, urazy rdzenia kręgowego i dystrofię mięśniową. Dowiedziono, że komórki macierzyste od niespokrewnionych dawców mają zdolność leczenia pacjentów. Rosnące zainteresowanie usługami bankowości pępowin i szpiku kostnego, powoduje wzrost obfitości pozyskanych komórek macierzystych. Dla przykładu, niedawno w czwartek Kanada uruchomiła krajowy bank krwi pępowinowej, a darowizny szpiku kostnego w Wielkiej Brytanii wzrosły o 22% w ciągu ostatniego roku.
Przeczytaj więcej: Stanford oferuje nowy kurs online w zakresie terapii komórkami macierzystymi
Beike Biotech od lat jest pionierem w bankowości krwi pępowinowej i posiada certyfikat American Association of Blood Banks (Amerykańskiego Stowarzyszenia Banków Krwi). Firma posiada również obszerną historię protokołów leczenia z wykorzystaniem komórek macierzystych pobranych z krwi pępowinowej oraz z jej tkanki. Te próbki pępowiny są intensywnie testowane w celu zapewnienia, iż komórki macierzyste są najwyższej jakości, a następnie przetwarzane i pakowane dla różnych protokołów leczenia oraz badań. W ostatniej dekadzie pacjenci na całym świecie postanowili wybrać komórki macierzyste Beike Biotechnology, gdy szukali metod leczenia swych schorzeń. Historie sukcesu terapii obejmują Alex Spiridon z Rumunii, który był leczony z powodu porażenia mózgowego w Better Being Hospital w Tajlandii. Zaobserwowano u Alexa poważną poprawę w mobilności i zdolnościach komunikowania się. Jedna z wielu osób, którym Beike Biotechnology pomogła poprzez przełomowe badania nad terapią komórkami macierzystymi, Alex jest przypadkiem, który daje nadzieję na podjęcie zdecydowanych wysiłków które poradzą sobie ze schorzeniami, które wcześniej były nieuleczalne.
Jeśli Ty, lub ktoś kogo znasz, poszukuje leczenia komórkami macierzystymi