Telefon: 221284821

Stem Cell Treatment for Spina Bifida

Więcej Informacji

Fill out our online form.

Leczenie Rozszczepu Kręgosłupa Komórkami Macierzystymi

W Beike leczymy pacjentów z rozszczepem kręgosłupa od 2005 roku. Rozszczep kręgosłupa jest wadą wrodzoną spowodowaną niepełnym zamknięciem cewy nerwowej w okresie wczesnego rozwoju płodowego dziecka. Schorzenie to skutkuje obumieraniem i niszczeniem komórek nerwowych, co prowadzi między innymi do ograniczenia zdolności ruchowych i upośledzenia działania pęcherza moczowego oraz zwieraczy.
Celem leczenia jest regeneracja zniszczonych komórek nerwowych poprzez transplantację komórek macierzystych. By to osiągnąć, komórki są podawane poprzez iniekcję dożylną oraz punkcje lędźwiowe, co umożliwia wprowadzenie ich jak najbliżesz uszkodzonych obszarów rdzenia kręgowego.

Możliwe Rezultaty

Nasze leczenie komórkami macierzystymi może skutkować polepszeniem funkcji motorycznych, opóźnienia rozwojowego oraz umysłowego oraz innych. Trzeba pamiętać, że komórki macierzyste nie wyleczą rozszczepu kręgosłupa, mogą jednak pomóc zredukować jego symptomy oraz poprawić jakość życia pacjenta. Po otrzymaniu dokumentacji medycznej, nasi lekarze zapewnią więcej informacji na temat Twojego leczenia.

*Efekty leczenia komórkami macierzystymi różnią się od pacjenta do pacjenta i nie mogą być zagwarantowane.

Nasz Pakiet Leczenia

Wierzymy, że nasz program leczenia jest najlepszy z dostępnych na świecie. Połączenie komórek macierzystych Beike oraz Rehabilitacji Funkcjonalnej w Better Being Hospital pozwala pacjentom na uzyskanie najlepszych rezultatów. Kliknij na tabelką poniżej, by ja powiększyć i dowiedzieć się więcej o leczeniu i usługach, które obejmuje nasz program.

Lokalizacja Leczenia

Better Being Hospital jest partnerem Beike Biotechnology i razem oferujemy najbardziej efektywne leczenie. Współpraca ta przenosi leczenie komórkami macierzystymi na kolejny poziom, gdyż BBH jest pierwszym centrum leczenia w Azji z akredytacją w dziedzinie medycyny funkcjonalnej. Przeczytaj więcej o BBH

Metody Iniekcji

Jako podstawę leczenia rozszczepu kręgosłupa stosuje się kombinację iniekcji dożylnych oraz punkcji lędźwiowych. Więcej informacji o tych rodzajach iniekcji poniżej.

Iniekcja Dożylna

Iniekcja dożylna (IV) jest bardzo prostym zabiegiem, znanym większości pacjentów. Kroplówka połączona z cewnikiem jest umieszczana w żyle pacjenta. Kiedy kroplówka jest założona, wyjmuje się igłę i wprowadza plastikową rurkę. Komórki macierzyste w roztworze z osocza krwi pępowinowej zostają podane dożylnie (w niektórych przypadkach, przy zaleceniu lekarzy podaje się deksametazon by zapobiec potencjalnej reakcji alergicznej). Cały proces podawania tej iniekcji trwa nie więcej niż 45 minut.

Punkcja Lędźwiowa

Punkcja lędźwiowa to procedura pozwalająca na dostanie się komórek macierzystych bezpośrednio do płynu mózgowo rdzeniowego, omijając barierę krew- mózg. Lekarze wierzą, że jest to najmniej inwazyjna metoda podawania komórek macierzystych do centralnego układu nerwowego. Funkcją płynu mózgowo rdzeniowego jest ochrona mózgu i rdzenia kręgowego przed uszkodzeniami. Organizm ciągle wytwarza płyn mózgowo rdzeniowy, a jego ubytki są naturalnie uzupełniane w ciągu kilku godzin.

Doświadczenia Pacjentów

Poniżej znajdują się filmy z wywiadami z pacjentami Beike, którzy leczyli się komórkami macierzystymi. Rezultaty leczenia wspomniane w filmach są typowe w leczeniu Rozszczepu Kręgosłupa, aczkolwiek nie można zagwarantować, że wszyscy pacjenci uzyskają takie efekty.