Telefon: 221284821

Więcej Informacji

Fill out our online form.

Leczenie Rdzeniowego Zaniku Mięśni Komórkami Macierzystymi

Komórki macierzyste Beike są używane do leczenia pacjentów z rdzeniowym zanikiem mięśni od 2005 roku. Bierzemy pod uwagę różne typy zaników mięśni, szczególnie takie jak rdzeniowy zanik mięśni typu 2 i 3. Zanik mięsni w tych przypadkach postępuje ze względu na ciągłą utratę komórek nerwowych. Celem naszego leczenia jest regeneracja zniszczonych i utraconych komórek nerwowych przy użyciu transplantacji komórek macierzystych. By to zrobić, komórki macierzyste są wprowadzane do organizmu na pomocą iniekcji dożylnej i domięśniowej, by umiejscowić je jak najbliżej dotkniętych chorobą obszarów.

Możliwe Rezultaty

jako rezultatów naszego leczenia komórkami macierzystymi można spodziewać się polepszenia funkcji motorycznych, zmniejszenia osłabienia mięśni, polepszenia równowagi i koordynacji, zmniejszenia sztywności mięśni.* Komórki mogą też pomóc pacjentom z opóźnieniem umysłowym. Należy pamiętać, że leczenie nie wyeliminuje przyczyny powodującej śmierć komórek, ale może znacznie spowolnić rozwój choroby i poprawić jakość życia pacjenta. Poprawa po leczeniu nie będzie permanentna, i będzie trwała przez dany okres czasu po leczeniu, zależny od tempa postępowania choroby. Po otrzymaniu dokumentacji medycznej, nasi lekarze zapewnią więcej informacji na temat Twojego leczenia.

*Efekty leczenia komórkami macierzystymi różnią się od pacjenta do pacjenta i nie mogą być zagwarantowane.

Nasz Pakiet Leczenia

Wierzymy, że nasz program leczenia jest najlepszy z dostępnych na świecie. Połączenie komórek macierzystych Beike oraz Rehabilitacji Funkcjonalnej w Better Being Hospital pozwala pacjentom na uzyskanie najlepszych rezultatów. Kliknij na tabelką poniżej, by ja powiększyć i dowiedzieć się więcej o leczeniu i usługach, które obejmuje nasz program.

Lokalizacja Leczenia

Better Being Hospital jest partnerem Beike Biotechnology i razem oferujemy najbardziej efektywne leczenie. Współpraca ta przenosi leczenie komórkami macierzystymi na kolejny poziom, gdyż BBH jest pierwszym centrum leczenia w Azji z akredytacją w dziedzinie medycyny funkcjonalnej. Przeczytaj więcej o BBH

Metody Iniekcji

Jako podstawę leczenia SMA stosuje się kombinację iniekcji dożylnych oraz punkcji lędźwiowych. Więcej informacji o tych rodzajach iniekcji poniżej.

Iniekcja Dożylna

Iniekcja dożylna (IV) jest bardzo prostym zabiegiem, znanym większości pacjentów. Kroplówka połączona z cewnikiem jest umieszczana w żyle pacjenta. Kiedy kroplówka jest założona, wyjmuje się igłę i wprowadza plastikową rurkę. Komórki macierzyste w roztworze z osocza krwi pępowinowej zostają podane dożylnie (w niektórych przypadkach, przy zaleceniu lekarzy podaje się deksametazon by zapobiec potencjalnej reakcji alergicznej). Cały proces podawania tej iniekcji trwa nie więcej niż 45 minut.

Punkcja Lędźwiowa

Punkcja lędźwiowa to procedura pozwalająca na dostanie się komórek macierzystych bezpośrednio do płynu mózgowo rdzeniowego, omijając barierę krew- mózg. Lekarze wierzą, że jest to najmniej inwazyjna metoda podawania komórek macierzystych do centralnego układu nerwowego. Funkcją płynu mózgowo rdzeniowego jest ochrona mózgu i rdzenia kręgowego przed uszkodzeniami. Organizm ciągle wytwarza płyn mózgowo rdzeniowy, a jego ubytki są naturalnie uzupełniane w ciągu kilku godzin.

Doświadczenia Pacjentów

Poniżej znajdują się filmy z wywiadami z pacjentami Beike, którzy leczyli się komórkami macierzystymi. Rezultaty leczenia wspomniane w filmach są typowe w leczeniu rdzeniowego zaniku mięśni , aczkolwiek nie można zagwarantować, że wszyscy pacjenci uzyskają takie efekty.