Miles Price Oferuje Kompleksową Ocenę Medycyny Funkcjonalnej dla Pacjentów Objętych Leczeniem Dorosłymi Komórkami Macierzystymi

Jak zapewnie wiesz, medycyna funkcjonalna jest podstawą naszych protokołów oraz leczenia dorosłymi komórkami macierzystymi. Ta eksluzywna kombinacja ma na celu stworzenie idealnego w ciele środowiska dla komórek macierzystych, aby celować w obszar urazu bądź choroby. Odbywa się to poprzez leczenie pacjenta jako całości oraz poszukiwanie źródła choroby, a nie tylko leczenia jej objawów; jest to podejście systemowe i jako takie pomogło pacjentom na całym świecie. Połączenie dojrzałych komórek macierzystych Beike Biotechnology z medycyną funkcjonalną jest najbardziej wszechstronną i dostępną na świecie formą terapii komórkami macierzystymi.

Miles Price jest lekarzem medycyny funkcjonalnej praktykującym na co dzień w Hong Kongu. Będzie teraz oferował swoje usługi oceny przed i po leczeniu wyłącznie naszym pacjentom, którzy poszukują leczenia dorosłymi komórkami macierzystymi.<!–więcej–> Pan Price współpracuje z różnymi pacjentami cierpiącymi na różne choroby. Jego specjalnością jest pomoc osobom z chorobami przewlekłymi, rakiem, chorobami serca, cukrzycą i chorobami autoummunologicznymi. Pracując jako konsultant różnych klinik w Hong Kongu, Miles ma dostęp do wielu laboratoriów medycyny funkcjonalnej, które pomagają określić kliniczne ukierunkowanie jego pracy.

Celem jest pomoc w zidentyfikowaniu i leczeniu przyczyn i zaburzeń równowagi przyczyniających się do stanu pacjenta zanim pacjent dotrze do Tajlandii, co pozwoli na lepsze wyniki leczenia i większą możlwiość wcześniej postępującej poprawy. Ocena terapii po odbyciu leczenia jest również istotna dla sukcesu leczenia. Wiemy, że nasze dorosłe komórki macierzyste będą nadal się różnicować przez około 6 miesięcy. Dlatego ważne jest, aby kontynuować funkcjonalne protokoły medyczne przepisane w szpitalu. Dzięki pomocy Milesa, wierzymy, że dzięki ciągłemu wsparciu pacjenci będą widzieli większą poprawę.

Ta nowa usługa będzie dostępna specjalnie dla pacjentów poddawanych leczeniu w zakresie zaburzeń neuronów ruchowych (np.:stwardnienie zanikowe boczne) spektrum zaburzeń autystycznych, dystrofii mięśniowej, i innych chorób wskazanych przez nasz zespół medyczny. Mając na uwadze wygodę, oceny bedą przeprowadzane poprzez ankietę online, a pacjenci bedą mogli rozmawiać z Panem Price bezpośrednio poprzez Skype, telefon lub inną usługę, zgodną z wymaganiami pacjenta.

Z niecierpliwością czekamy na nowe partnerstwo z Panem Price, ponieważ nadal kontynuujemy zapewnianie najbardziej wszechstronnego i dostępnego leczenia komórkami macierzystymi. Jeśli jesteś zainteresowany leczeniem i konsultacją z Panem Price.

Pin It on Pinterest

Share This