Telefon: 221284821

Więcej Informacji

Fill out our online form.

Nasze Terapie

Od 2005 roku komórki macierzyste Beike były wykorzystane do leczenia ponad 16,000 pacjentów z chorobami neurologicznymi, naczyniowymi i wątrobowymi. Są to choroby nieuleczalne, ale leczenie w Beike pomaga pacjentom podnieść jakość życia. Rezultaty różnią się od przypadku do przypadku, ale nasze terapie dają chorym największą szansę na poprawę- akceptowani na leczenie są tylko pacjenci z wysokim prawdopodobieństwem polepszenia stanu zdrowia.

Beike używa dwóch rodzajów komórek macierzystych z pępowiny, osobno lub razem, w zależności od stanu pacjenta. By dowiedzieć się więcej o tych dwóch rodzajach komórek, kliknij w linki poniżej.

Bezpieczeństwo: Terapie Beike są rezultatem ponad 12 lat badań naukowych i klinicznych, a komórki Beike były wykorzystane w ponad 60,000 przeszczepów od 2001 roku. Beike używa dorosłych komórek macierzystych, które są bezpieczne dla pacjentów i w przeciwieństwie do embrionalnych i płodowych komórek macierzystych nie powodują powstawania nowotworów. Żaden z naszych 16,000 pacjentów nie wykazał powstania guzów po leczeniu komórkami macierzystymi.

Nasz Pakiet Leczenia

Wierzymy, że nasz program leczenia jest najlepszy z dostępnych na świecie. Połączenie komórek macierzystych Beike oraz Rehabilitacji Funkcjonalnej w Better Being Hospital pozwala pacjentom na uzyskanie najlepszych rezultatów. Kliknij na tabelkę poniżej, by ją powiększyć i dowiedzieć się więcej o leczeniu i usługach, które obejmuje nasz program.

Lokalizacja Leczenia

Better Being Hospital jest partnerem Beike Biotechnology i razem oferujemy najbardziej efektywne leczenie. Współpraca ta przenosi leczenie komórkami macierzystymi na kolejny poziom, gdyż BBH jest pierwszym centrum leczenia w Azji z akredytacją w dziedzinie medycyny funkcjonalnej. Przeczytaj więcej o BBH

Metody Iniekcji

Zespół medyczny używa kombinacji czterech rodzajów iniekcji, w zależności od schorzenia pacjenta: dożylną, zagałkową, punkcję lędźwiową oraz iniekcję domięśniową. Kombinacje te, dostępne tylko w Beike, zapewniają zastosowanie zawsze najlepszej metody- co wpływa na wydajność i bezpieczeństwo leczenia. Zgodnie z zaleceniami Beike lekarze przepisują najbardziej odpowiednią kombinację iniekcji każdemu pacjentowi po przyjeździe do szpitala i wstępnych badaniach. Iniekcje są minimalnie inwazyjne i bardzo efektywnie dostarczają komórki macierzyste do uszkodzonych części ciała. Więcej o rodzajach iniekcji poniżej:

Iniekcja Dożylna

Iniekcja dożylna (IV) jest bardzo prostym zabiegiem, znanym większości pacjentów. Kroplówka połączona z cewnikiem jest umieszczana w żyle pacjenta. Kiedy kroplówka jest założona, wyjmuje się igłę i wprowadza plastikową rurkę. Komórki macierzyste w roztworze z osocza krwi pępowinowej zostają podane dożylnie (w niektórych przypadkach, przy zaleceniu lekarzy podaje się deksametazon by zapobiec potencjalnej reakcji alergicznej). Cały proces podawania tej iniekcji trwa nie więcej niż 45 minut.

Punkcja Lędźwiowa

Punkcja lędźwiowa to procedura pozwalająca na dostanie się komórek macierzystych bezpośrednio do płynu mózgowo rdzeniowego, omijając barierę krew- mózg. Lekarze wierzą, że jest to najmniej inwazyjna metoda podawania komórek macierzystych do centralnego układu nerwowego. Funkcją płynu mózgowo rdzeniowego jest ochrona mózgu i rdzenia kręgowego przed uszkodzeniami. Organizm ciągle wytwarza płyn mózgowo rdzeniowy, a jego ubytki są naturalnie uzupełniane w ciągu kilku godzin.

Iniekcja Zagałkowa

Ten rodzaj iniekcji podawany jest pacjentom zdiagnozowanym na schorzenia siatkówki oka oraz nerwu wzrokowego. Procedura pozwala na podanie komórek macierzystych za oko, umieszczając je tak blisko nerwów wzrokowych, siatkówki i innych ważnych tkanek, jak to możliwe. Iniekcja trwa kilka sekund i nie jest bolesna. Pacjenci, którzy dostają iniekcję zagałkową, zauważają lepsze efekty leczenia.

Iniekcja Domięśniowa

Podawana jest pacjentom zdiagnozowanym na dystrofie mięśniowe i pozwala na bezpośrednią transplantację komórek macierzystych do rejonów objętych chorobą. Po przyjęciu do szpitala lekarze badają pacjenta i decydują, ile iniekcji komórek macierzystych powinno być podanych domięśniowo. Metody tej używamy też do leczenia stopy cukrzycowej i przy niedokrwieniu kończyn dolnych.

Poza powyższymi rodzajami iniekcji, w zależności od schorzenia pacjenta mogą zostać przepisane inne typy, takie jak iniekcja donaczyniowa, iniekcja dordzeniowa nadzorowana tomografią komputerową oraz iniekcja dotętnicza.

Doświadczenia Pacjentów

Poniżej znajdują się filmy z wywiadami z pacjentami Beike, którzy leczyli się komórkami macierzystymi. Rezultaty leczenia wspomniane w filmach są typowe w leczeniu, aczkowliek nie można zagwarantować, że wszyscy pacjenci uzyskają takie efekty.

loading videos

Loading Videos…