Polski
English
Español
Français
Português
Română

Hiperbaryczna Terapia Tlenowa Przyspiesza Leczenie Komórkami Macierzystymi (Wideo)

Kiedy podróżujesz do Tajlandii w celu podjęcia leczenia dorosłymi komórkami macierzystymi, ważne jest aby pamiętać, że nauka o dorosłych komórkach macierzystych Beike Biotechnology jest wsparta dzięki kompleksowemu leczeniu opartym na medycynie funkcjonalnej. Oznacza to, że nie otrzymujesz tylko najwyższej jakości terapii komórkowej, ale że dajesz komórkom największą szansę na ich efektywną pracę w ciele. Jednym ze sposobów zapewnienia tego są różne dodatkowe terapie jakie przeprowadzane są na miescu.

Hiperbaryczna terapia tlenowa (HBOT), nie jest niczym nowym w naszych protokołach leczenia komórkami macierzystymi, ani nowością w medycynie. Jest to jednak istotna część naszego pakietu terapeutycznego którą pacjenci powinni zrozumieć. W naszym cyklu wideo „Beike Stem Cell Plus +™ możesz uzyskać bardziej szczegółowe spojrzenie na dodatkowe terapie, które składają się na nasz kompleksowy program leczenia.

Czym jest HBOT?

Hiperbaryczna terapia tlenowa to medyczne zastosowanie tlenu na poziomie wyższym niż ciśnienie atmosferyczne. Wymagane wyposażenie składa się z komory ciśnieniowej, mogacej mieć sztywną lub elastyczna konstrukcje, oraz środka dostarczającego 100% tlenu do układu oddechowego. Proces jest bardzo prosty. Pacjent po prostu wchodzi do komory i kontynuuje normalne oddychanie przez cały czas trwania terapii.

Dlaczego jest stosowana?

Być może słyszałeś/łaś coś o HBOT wcześniej, być może w wiadomościach, a nawet na ESPN. Specjaliści zalecają stosowanie terapii tlenowej w wielu przypadkach, w tym szybszego powrotu do zdrowia u najwyższej klasy sportowców, ciężkiej niedokrwistości lub w przypadku zatrucia tlenkiem węgla.

Opublikowane badania pokazują, że HBOT zwiększa żywotność komórek macierzystych po iniekcji i zapewnia bogatą w tlen atmosferę dla funkcjonowania organizmu na optymalnych poziomach. Jest to oczywiście niezbędne, aby komórki macierzyste osiągnęły pożądane położenie urazu bądź infekcji i odpowiednio się różnicowały. Podejście medycyny funkcjonalnej połączone jest z terapią komórkami macierzystymi, aby stworzyć idealne środowisko wewnątrz ogranizmu, aby komórki macierzyste miały największą szansę poprawy stanu zdrowia – HBOT pomaga w ten sam sposób.

Badania

Naukowcy z Uniwersytetu w Ohio zauważyli, że jednym z problemów związanych z „leczeniem komórkami macierzystymi w celu naprawienia niedokrwiennego uszkodzenia serca jest niska przeżywalność przeszczepionych komórek, prawdopodobnie z powodu niedotlenienia”. Stwierdzono, że „korzystny wpływ uzupełniającego natleniania hiperbarycznego był znacznie większy niż zapewniane przez samą obecność mezenchymalnych komórek macierzystych”.” HBOT pojawia się jako terapia funkcji serca, jednak to badanie wykazało, że sam HBOT nie przyniósł żadnych znaczących efektów, a połączenie mezenchymalnych komórek macierzystych i HBOT razem zapewniło korzyści, których nie mogły osiągnąć te terapie stosowane oddzielnie.

W innym badaniu przeprowadzonym w trzech czołowych amerykańskich uniwersytetach wykazano, że tlen hiperbaryczny stymuluje wzrost i różnicowanie naczyniopochodnych komórek macierzystych zachodzące w żywym organizmie. W modelach chorób, którym wstrzyknięto komórki macierzyste, osoby które przeszły HBOT, wykazały 5,5-krotność ilości komórek docierających do kanałów naczyniowych.

Jakie to uczucie?

Terapia nie boli. Czujesz się jakbyś oddychał normalnym powietrzem. Jedynym uczuciem które sprawia, że zauważasz zmianę ciśnienia jest lekkie uderzenie w Twoich uszach, podobne do tego które możesz poczuć w zstępującym samolocie. Nasz personel medyczny monitoruje każdego pacjenta przez cały okres leczenia, który zwykle wynosi około godziny. Jeśli pojawią się jakieś problemy, w środku znajduje się mikrofon do komunikacji z personelem. Pracownicy dążą do tego, aby Twoje leczenie było jak najbardziej komfortowe i relaksujące.

Wskazówki, jak zapobiegać dyskomfortowi
Po wejściu do komory hiperbarycznej zostanie dopuszczone wysokie ciśnienie, które może powodować silny szum w uszach lub „dzwonienie w uszach”
Aby zmniejszyć szum w uszach, pacjent powinien wykonać następujące czynności:
– ziewać
– przełykać
– rytmicznie poruszać szczęką
– napić się wody
– ucisnąć nos i przełknąć
– ucisnąć nos, zamknąć usta zrobić wydech jakby dmuchając balon.

Jeżeli jesteś zainteresowany otrzymaniem terapii komórkami macierzystymi, skontaktuj się z nami poprzez link poniżej, aby uzyskać szczegółowe informacje i konsultacje.
Komórkami Macierzystymi Plus+™

Źródła:
Hyperbaric oxygen stimulates vasculogenic stem cell growth and differentiation in vivo.
Hyperbaric oxygenation enhances transplanted cell graft and functional recovery in the infarct heart.

 

Share This