Polski
Deutsch
English
Português
Română

Wysokodawkowa Terapia Komórkami Macierzystymi ™ dla Chorób Zwyrodnieniowych

Firma Beike Biotechnology zaleca nowy protokół dla chorób zwyrodnieniowych, w którym używa większych ilości dorosłych komórek macierzystych pochodzących z pępowiny. Leczenie skraca zarówno czas, jak i wymagany koszt, ze względu na mniejszą ilość zastrzyków, każdy pakiet zawiera bardziej skoncentrowaną ilość komórek. Protokół leczenia zawiera łącznie 200 milionów komórek macierzystych, pochodzących z pępowiny i może być wykonany w ciągu minimum ośmiu (8) dni. Leczenie obejmuje zarówno iniekcje dożylne (IV), jak i nakłucie lędźwiowe (LP) zarówno mezenchymalnych komórek macierzystych (MSC), jak i komórek macierzystych krwi pępowinowej (USBSC).

Ten nowy wysokodawkowy protokół został opracowany specjalnie dla pacjentów z chorobami zwyrodnieniowymi, takimi jak ataksja, marskość wątroby, choroby neuronów motorycznych (MND), stwardnienie rozsiane (MS) i toczeń rumieniowaty układowy (SLE). Pacjenci cierpiący na te nawracające choroby powinni regularnie otrzymywać terapie komórkami macierzystymi oraz inne terapie, aby stale spowalniać postęp choroby i leczyć jej objawy. Z mniejszym nakładem czasu, mamy nadzieję, że pacjentom i ich rodzinom będzie łatwiej otrzymywać leczenie, a tym samym otrzymają lepszą jakość życia i zauważą spowolnienie postępu choroby.

Główną przewagą techniczną tego leczenia była zdolność Beike do produkcji pakietów pępowinowych mezenchymalnych komórek macierzystych w ilości 50 milionów komórek macierzystych na pakiet, w przeciwieństwie do standardowych pakietów Beike o wartości 20 milionów. Te pakiety o wysokiej sile działania są dla Beike Biotechnology unikalne i są dostępne tylko w tym nowym protokole wysokodawkowym.

Ponieważ ten protokół kładzie nacisk na umożliwienie bardziej regularnego leczenia, nie uwzględniamy w nim kompleksowej terapii jaka ma miejsce w Better Being Hospital. Zdecydowanie zalecamy, aby wszyscy pacjenci kontynuowali wcześniej podjęte terapie po leczeniu w domu. Oczywiście, jeżeli pacjent chciałby przedłużyć swój pobyt, dostępnych jest więcej pakietów i dodatkowych terapii.

*Ostateczny protokół zostanie ustalony przez nasz zespół medyczny w celu zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności.

Bardziej skoncentrowane pakiety komórek zostały zaprojektowane przez laboratoria Beike Biotechnology specjalnie dla chorób, które wymagają wyższej dawki komórek. Ze względu na zwyrodnieniowy charakter tych chorób, większa ilość komórek w organizmie przez dłuższy czas będzie nadal odpowiednio się różnicować. Bezpieczeństwo i skuteczność tego nowego protokołu opiera się na badaniach klinicznych i badaniach przeprowadzonych przez Beike Biotechnology oraz badania innych stron trzecich.

Szczegółowe informacje dotyczące tego konkretnego protokołu skierowanego do chorób degeneracyjnych , w tym informacje o typach komórek macierzystych, liczbach i kosztach

Share This