Polski
中文繁體
Deutsch
English
Español
Français
Português
Română
Русский

De retour en Pologne, six mois après le deuxième traitement par cellules en Thaïlande d’Alexander, sa maman et sa thérapeute ont accepté une entrevue avec nous afin de nous en dire plus sur les nombreux progrès constatés chez le jeune garçon. La famille d’Aleksander a également eu l’amabilité de partager leurs vidéos personnelles de l’enfant, tournées chez eux avant le traitement, et pendant ce dernier en Thaïlande. L’entourage d’Aleksander est très impressionné de voir à quel point l’enfant a progressé.

Po dwóch udanych zabiegach komórkami macierzystymi w Tajlandii w 2019 roku mama i terapeuta Aleksandra spotkali się z nami - 6 miesięcy po drugim leczeniu - w rodzinnym mieście w Polsce, aby podzielić się ogromną zauważoną poprawą dzięki połączeniu komórek macierzystych + programowi intensywnej rehabilitacji. Rodzina uprzejmie udostępniła osobiste filmy nagrane w domu i podczas jego leczenia w Tajlandii. Są zdumieni radykalną poprawą jaką osiągną ich mały Aleksander

Więcej filmów dla Porażenie Mózgowe

Share This