Telefon: 221284821

Więcej Informacji

Fill out our online form.

Leczenie Dystrofii Mięśniowych Komórkami Macierzystymi

Komórki macierzyste Beike są używane do leczenia pacjentów z dystrofią mięśniową od 2005 roku. Bierzemy pod uwagę różne typy dystrofii mięśniowych, takie jak dystrofia mięśniowa Duchenna, Beckera, postać twarzowo-łopatkowo-ramienną i inne. Celem naszego leczenia jest regeneracja zniszczonych i utraconych włókien mięśniowych przy użyciu transplantacji komórek macierzystych. By to zrobić, komórki macierzyste są wprowadzane do organizmu na pomocą iniekcji dożylnej i domięśniowej, by umiejscowić je jak najbliżej dotkniętych chorobą obszarów.

Możliwe Rezultaty

Nasze leczenie komórkami macierzystymi może przynieść pozytywne rezultaty w poprawieniu siły i masy mięśniowej, zakresie ruchu, równowadze, drganiu i sztywności mięśni.* Leczenie komórkami macierzystymi może spowolnić proces utraty masy mięśniowej oraz złagodzić objawy choroby. Należy jednak pamiętać, że leczenie nie zlikwiduje przyczyny odpowiadającej za zanik mięśni, w związku czym poprawa po leczeniu nie będzie permanentna, i będzie trwała przez dany okres czasu po leczeniu, zależny od tempa postępowania choroby. Po otrzymaniu dokumentacji medycznej, nasi lekarze zapewnią więcej informacji na temat Twojego leczenia.

*Efekty leczenia komórkami macierzystymi różnią się od pacjenta do pacjenta i nie mogą być zagwarantowane.

Nasz Pakiet Leczenia

Wierzymy, że nasz program leczenia jest najlepszy z dostępnych na świecie. Połączenie komórek macierzystych Beike oraz Rehabilitacji Funkcjonalnej w Better Being Hospital pozwala pacjentom na uzyskanie najlepszych rezultatów. Kliknij na tabelką poniżej, by ja powiększyć i dowiedzieć się więcej o leczeniu i usługach, które obejmuje nasz program.

Lokalizacja Leczenia

Better Being Hospital jest partnerem Beike Biotechnology i razem oferujemy najbardziej efektywne leczenie. Współpraca ta przenosi leczenie komórkami macierzystymi na kolejny poziom, gdyż BBH jest pierwszym centrum leczenia w Azji z akredytacją w dziedzinie medycyny funkcjonalnej. Przeczytaj więcej o BBH

Metody Iniekcji

Jako podstawę leczenia dystrofii mięśniowych stosuje się kombinację iniekcji dożylnych oraz domięśniowych. Więcej informacji o tych rodzajach iniekcji poniżej.

Iniekcja Dożylna

Iniekcja dożylna (IV) jest bardzo prostym zabiegiem, znanym większości pacjentów. Kroplówka połączona z cewnikiem jest umieszczana w żyle pacjenta. Kiedy kroplówka jest założona, wyjmuje się igłę i wprowadza plastikową rurkę. Komórki macierzyste w roztworze z osocza krwi pępowinowej zostają podane dożylnie (w niektórych przypadkach, przy zaleceniu lekarzy podaje się deksametazon by zapobiec potencjalnej reakcji alergicznej). Cały proces podawania tej iniekcji trwa nie więcej niż 45 minut.

Iniekcja Domięśniowa

Podawana jest pacjentom zdiagnozowanym na dystrofie mięśniowe i pozwala na bezpośrednią transplantację komórek macierzystych do rejonów objętych chorobą. Po przyjęciu do szpitala lekarze badają pacjenta i decydują, ile iniekcji komórek macierzystych powinno być podanych domięśniowo. Metody tej używamy też do leczenia stopy cukrzycowej i przy niedokrwieniu kończyn dolnych.

Doświadczenia Pacjentów

Poniżej znajdują się filmy z wywiadami z pacjentami Beike, którzy leczyli się komórkami macierzystymi. Rezultaty leczenia wspomniane w filmach są typowe w leczeniu dystrofii mięśniowych, aczkolwiek nie można zagwarantować, że wszyscy pacjenci uzyskają takie efekty.