Telefon: 221284821

Więcej Informacji

Fill out our online form.

Leczenie Wad Wzroku Komórkami Macierzystymi

Od 2007 roku komórki macierzyste Beike są wykorzystywane do leczenia pacjentów z wadami wzroku takimi jak: atrofia nerwu wzrokowego, zanik nerwu wzrokowego i dysplazja przegrodowo oczna, choroba Lebera, retinopatia wcześniacza, barwnikowe zwyrodnienie siatkówki oraz innymi.

Celem leczenia komórkami macierzystymi jest regeneracja nerwów wzrokowych pacjenta oraz komórek siatkówki. By to zrobić, komórki macierzyste są wprowadzane do organizmu na pomocą iniekcji dożylnej i zagałkowej i punkcji lędźwiowej, by umiejscowić je jak najbliżej dotkniętych chorobą obszarów.

Możliwe Rezultaty

Nasz leczenie komórkami macierzystymi może przynieść poprawę w ostrości widzenia, percepcji światła, polu widzenia, widzeniu kolorów, widzeniu w nocy, oczopląsie, zezie.*

Leczenie może również spowolnic rozwój chorób progresywnych. Po otrzymaniu dokumentacji medycznej, nasi lekarze zapewnią więcej informacji na temat Twojego leczenia.

*Efekty leczenia komórkami macierzystymi różnią się od pacjenta do pacjenta i nie mogą być zagwarantowane.

Nasz Pakiet Leczenia

Wierzymy, że nasz program leczenia jest najlepszy z dostępnych na świecie. Połączenie komórek macierzystych Beike oraz Rehabilitacji Funkcjonalnej w Better Being Hospital pozwala pacjentom na uzyskanie najlepszych rezultatów. Kliknij na tabelką poniżej, by ja powiększyć i dowiedzieć się więcej o leczeniu i usługach, które obejmuje nasz program.

Lokalizacja Leczenia

Better Being Hospital jest partnerem Beike Biotechnology i razem oferujemy najbardziej efektywne leczenie. Współpraca ta przenosi leczenie komórkami macierzystymi na kolejny poziom, gdyż BBH jest pierwszym centrum leczenia w Azji z akredytacją w dziedzinie medycyny funkcjonalnej. Przeczytaj więcej o BBH

Metody Iniekcji

Jako podstawę leczenia stosuje się kombinację iniekcji dożylnych, zagałkowych oraz punkcji lędźwiowych. Więcej informacji o tych rodzajach iniekcji poniżej.

Iniekcja Dożylna

Iniekcja dożylna (IV) jest bardzo prostym zabiegiem, znanym większości pacjentów. Kroplówka połączona z cewnikiem jest umieszczana w żyle pacjenta. Kiedy kroplówka jest założona, wyjmuje się igłę i wprowadza plastikową rurkę. Komórki macierzyste w roztworze z osocza krwi pępowinowej zostają podane dożylnie (w niektórych przypadkach, przy zaleceniu lekarzy podaje się deksametazon by zapobiec potencjalnej reakcji alergicznej). Cały proces podawania tej iniekcji trwa nie więcej niż 45 minut.

Punkcja Lędźwiowa

Punkcja lędźwiowa to procedura pozwalająca na dostanie się komórek macierzystych bezpośrednio do płynu mózgowo rdzeniowego, omijając barierę krew- mózg. Lekarze wierzą, że jest to najmniej inwazyjna metoda podawania komórek macierzystych do centralnego układu nerwowego. Funkcją płynu mózgowo rdzeniowego jest ochrona mózgu i rdzenia kręgowego przed uszkodzeniami. Organizm ciągle wytwarza płyn mózgowo rdzeniowy, a jego ubytki są naturalnie uzupełniane w ciągu kilku godzin.

Iniekcja Zagałkowa

Ten rodzaj iniekcji podawany jest pacjentom zdiagnozowanym na schorzenia siatkówki oka oraz nerwu wzrokowego. Procedura pozwala na podanie komórek macierzystych za oko, umieszczając je tak blisko nerwów wzrokowych, siatkówki i innych ważnych tkanek, jak to możliwe. Iniekcja trwa kilka sekund i nie jest bolesna. Pacjenci, którzy dostają iniekcję zagałkową, zauważają lepsze efekty leczenia.

Doświadczenia Pacjentów

Poniżej znajdują się filmy z wywiadami z pacjentami Beike, którzy leczyli się komórkami macierzystymi. Rezultary leczenia wspomniane w filmach są typowe w leczeniu wad wzroku , aczkolwiek nie można zagwarantować, że wszyscy pacjenci uzyskają takie efekty.