Telefon: 221284821

Więcej Informacji

Fill out our online form.

Wielostronne leczenie Autyzmu i zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD)

Nasz ośrodek leczenia w Bangkoku, prowadzony przed Dr. Torsak Tip-Pairote, zapewnia specjalistyczne wsparcie przy leczeniu Autyzmu i pacjentów z ASD. Nasze komórki macierzyste są wspomagane przez Medycynę Funkcjonalną, w której symptomy autyzmu są postrzegane jako konsekwencje wielu zaburzeń funkcjonalnych: rozregulowanie układu immunologicznego, akumulacja metali toksycznych w organizmie, podstawowego metabolizmu energetycznego, nieprawidłowości w odżywianiu, zaburzeń hormonalnych. Nieprawidłowości te wynikają zazwyczaj z czynników środowiskowych i współdziałają z wrodzonymi predyspozycjami genetycznymi.

Większość pacjentów z autyzmem leczonych w Beike komórkami macierzystymi z krwi pępowinowej (UCBSC) oraz mezenchymalnymi komórkami macierzystymi z pępowiny (UCMSC) połączonymi z rehabilitacją oraz medycyną funkcjonalną zauważyło rezultaty takie ja polepszona interakcja ze środowiskiem, porozumiewanie się werbalne i niewerbalne, polepszona zdolność do nauki i opanowania języka, ustabilizowanie zachowania, zwiększone zdolności mentalne oraz poprawa napięcia mięśniowego.

Medycyna Funkcjonalna

Medycyna Funkcjonalna pozwala pomóc pacjentom zrozumieć jak czynniki takie jak dieta, ćwiczenia i suplementacja mogą zmienić obraz kliniczny autyzmu. Podczas gdy terapia komórkami macierzystymi pomoże zregenerować uszkodzone lub zniszczone komórki w organizmie, medycyna funkcjonalna pomoże spowolnić lub nawet zatrzymać proces niszczenia tkanek. Pacjentom, którym koncept medycyny funkcjonalnej jest obcy pomożemy zrozumieć jak działa leczenie dietą, zapewnimy sesje w hiperbarycznej komorze tlenowej, aquateapię, i inne metody leczenia medycyny funkcjonalnej. Zapewniamy również specjalny program dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, który uwzględnia integrację sensoryczną, terapię zajęciową, system słuchania zintegrowanego, oraz stosowaną analizę behawioralną (ABA).

Leczenie komórkami macierzystymi

Kombinacja transplantacji UCBSC i UCMSC bazuje na nowo odkrytych ścieżkach patogenezy w zaburzeniach ze spektrum autyzmu. W wielu badaniach obszary objęte hipoperfuzją korelują z rejonami mózgu odpowiedzialnymi za czynności zaburzone przez autyzm.

Przeprowadzono badania naukowe potwierdzające, że komórki macierzyste z krwi pępowinowej wpływają na powstawanie nowych naczyń krwionośnych co prowadzi do polepszenia stanu zdrowia. Komórki macierzyste z UCB zawierają w licznych ilościach CD34+, nabłonkowe komórki progenitorowe (EPCs), których podanie prowadzi do zwiększonej angiogenezy w niedotlenionych tkankach. Ponadto podawane są mononuklearne komórki MSCs, które mogą się różnicować w EPCs. Głównym czynnikiem powodującym autyzm jest autoimmunologiczna patofizjologia. MSCs mają działanie immunosupresyjne i immunomodulujące, które jest korzystne w schorzeniach autoimmunologicznych takich jak autyzm. Jednocześnie UCMSCs mają potencjał do różnicowania się w EPCs, co daje potencjał terapeutyczny w angiogenezie.

*Efekty leczenia komórkami macierzystymi różnią się od pacjenta do pacjenta i nie mogą być zagwarantowane.

Nasz Pakiet Leczenia

Wierzymy, że nasz program leczenia jest najlepszy z dostępnych na świecie. Połączenie komórek macierzystych Beike oraz Rehabilitacji Funkcjonalnej w Better Being Hospital pozwala pacjentom na uzyskanie najlepszych rezultatów. Kliknij na tabelką poniżej, by ja powiększyć i dowiedzieć się więcej o leczeniu i usługach, które obejmuje nasz program.

Lokalizacja Leczenia

Better Being Hospital jest partnerem Beike Biotechnology i razem oferujemy najbardziej efektywne leczenie. Współpraca ta przenosi leczenie komórkami macierzystymi na kolejny poziom, gdyż BBH jest pierwszym centrum leczenia w Azji z akredytacją w dziedzinie medycyny funkcjonalnej. Przeczytaj więcej o BBH

Metody Iniekcji

Jako podstawę leczenia autyzmu stosuje się kombinację iniekcji dożylnych oraz punkcji lędźwiowych. Więcej informacji o tych rodzajach iniekcji poniżej.

Iniekcja Dożylna

Iniekcja dożylna (IV) jest bardzo prostym zabiegiem, znanym większości pacjentów. Kroplówka połączona z cewnikiem jest umieszczana w żyle pacjenta. Kiedy kroplówka jest założona, wyjmuje się igłę i wprowadza plastikową rurkę. Komórki macierzyste w roztworze z osocza krwi pępowinowej zostają podane dożylnie (w niektórych przypadkach, przy zaleceniu lekarzy podaje się deksametazon by zapobiec potencjalnej reakcji alergicznej). Cały proces podawania tej iniekcji trwa nie więcej niż 45 minut.

Punkcja Lędźwiowa

Punkcja lędźwiowa to procedura pozwalająca na dostanie się komórek macierzystych bezpośrednio do płynu mózgowo rdzeniowego, omijając barierę krew- mózg. Lekarze wierzą, że jest to najmniej inwazyjna metoda podawania komórek macierzystych do centralnego układu nerwowego. Funkcją płynu mózgowo rdzeniowego jest ochrona mózgu i rdzenia kręgowego przed uszkodzeniami. Organizm ciągle wytwarza płyn mózgowo rdzeniowy, a jego ubytki są naturalnie uzupełniane w ciągu kilku godzin.