Polski
English
Français
Português
Română

Dr. Torsak – Wiodący Ekspert w Dziedzinie Autyzmu Dzieli się Spostrzeżeniami na Temat Leczenia ASD

Ponieważ Światowy Dzień Autyzmu (2 kwietnia) przychodzi i odchodzi, ważnym jest, aby nadal rozpowszechniać wiedzę o spektum zaburzeń autystycznych (ASD) i tym, czym ono jest. Dla wielu osób ważne jest również zrozumienie, że nie są w tej kwestii pozostawieni sami i że dostępnych jest więcej opcji leczenia niż było w przeszłości. Chcemy podchodzić do leczenia autyzmu u jego podstaw, zgodnie z praktyką medycyny funkcjonalnej.

Na szczęście, pracujemy z azjatyckim specjalistą od autyzmu i medycyny funkcjonalnej dr. Torsakiem Tip- Pairote z Better Being Hospital. W tym krótkim wywiadzie poniżej znajduje się kilka szczegółów na temat tego, co rodzice i pacjenci powinni zrozumieć, oraz trochę na temat historii pracy w terapii autyzmu, jak również co możemy i czego nie możemy kontrolować w przypadku ASD.

Skąd wzięło się Twoje zainteresowanie leczeniem autyzmu? W jaki sposób zaangażowałeś się w jego leczenie  oraz pracę w grupach dla autyzmu, takich jak Autism Research Institute (ARI)?

Siedem lat temu, kiedy praktykowałem medycynę funkcjonalną oraz integracyjną skierowaną na powszechne i przewlekłe schorzenia, miejscowa matka autystycznego dziecka, która regularnie zabierała swego syna do Stanów Zjednoczonych, podeszła do mnie i zapytała czy mógłbym pomóc. Od tego czasu zacząłem pracować z rodziną i amerykańskim lekarzem. Później rozszerzyłem współpracę na lokalną społecznośc autystyczną. Zacząłem uczęszczać na konferencje na temat autyzmu, otrzymałem certyfikat od ARI który nadawał mi tytuł doktora „ Defeat Autism Now (DAN)”, a kilka lat później rozszerzyłem swoje usługi na arenie międzynarodowej. Wydawało mi się to zupełnie naturalne, że po spotkaniu tylu rodzin, powinienem bardziej angażować się w tą dziedzinę. Kontynuowałem bliską współpracę z rodziną o której mówiłem na początku oraz jej amerykańskim lekarzem oraz społecznością związaną z autyzmem. Większość moich pacjentów pochodzi z rekomendacji od tej rodziny i społeczność dla autyzmu.

Jaką pozycję, status lub akredytację posiadasz obecnie w grupach związanych z autyzmem?

Obecnie jestem akredytowanym lekarzem DAN z Autism Research Institute( Instytut Badań nad Autyzmem)- jednego z wielu w tym regionie. Jestem również Certyfikowanym Praktykiem Medycyny Funkcjonalnej z Institute of Functional Medicine (Instytut Medycyny Funkcjonalnej), jedynym takim istniejącym w Azji. Posiadam rzadki tytuł Masters of Science in Nutritional Toxicology (Magister Nauki w Toksykologii Żywienia). Wreszcie, wykładam w niepełnym wymiarze godzin w zakresie wyżej wymienionych tematów dla klasy magisterskiej na Dhurakij Pundit University i Mae Fah Laung University. Staram się być na bieżąco i angażować się w tę dziedzinę tak bardzo jak to jest tylko możliwe.

Jakie badania prowadzisz dzięki którym może dowiedzieć się więcej społeczość związana z autyzmem?

Obecnie pracuję nad teraźniejszymi tytułami : „Bioaccumulation of lead in hair and association with Attention Deficit and Hyperactivity Disorders (ADHD) in Thai Children.”( Bioakumulacja ołowiu we włosach i powiązanie z zaburzeniami uwagi oraz nadpobudliwością psychoruchową (ADHD) u tajskich dzieci”.) Oczekuje się, że badanie zakończy się w przeciągu roku i pokaże kilka interesujących rodzajów wglądu w możliwą przyczynę objawów autyzmu. Planuję również w przyszłym roku przeprowadzić badanie na temat „Food preservatives and Behavioral changes” ( „konserwanty żywności i zmiany behawioralne”). Oba te czynniki są celami, które możemy zacząć kontrolować natychmiast, więc może okazać się to bardzo przydatne.

Co jest najwazniejsze dla pacjentów/rodziców w zrozumieniu ASD?

Autyzm jest rezultatem lub przejawem wielu czynników oddziałujących na siebie, zaczynając od genów i stylu życia, po żywność, czynniki środowiskowe, aż po wiele możliwych zaburzeń równowagi fizjologicznej, takich jak: czynniki natury immunologicznej, niedobory żywieniowe, nagromadzenia toksyn etc. W celu modulowania ostatecznego wyniku klinicznego, z wieloma pośród tych czynników można sobie radzić, z niektórymi nie.

Jakiej rady udzieliłbyś rodzicom zmagającym się z autyzmem?

Moja rada to zacząć od codziennej rutyny, która może wymagać pewnych zmian: czystej zdrowej i pożywnej żywności, regularnej aktywności fizycznej, zapewnienia dobrego relaksu, snu etc. W razie potrzeby przetestuj się w tym obszarach. Następnie można rozważyć dodatkowe formy interwencji takie jak suplementacja, hiperbaryczna terapia tlenowa (HBOT), odpowiednie szkolenia, przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS)leczenie dorosłymi komórkami macierzystymi, etc.

Czy medycyna funkcjonalna jest przyszłościa w leczeniu autyzmu?

Ta koncepcja jest już przyszłością wszelkich chorób przewlekłych. To jest opieka medyczna następnego stulecia.

Czym jeszcze chciałbyś podzielić się na temat autyzmu?

Niemodyfikowalne czynniki, takie jak geny, nie zawsze skazują nas na konkretny los. Nasze ciało funkcjonuje w wyniku interakcji wielu procesów. Nawet jeśli nie możemy zmienić pewnych czynników, istnieje tak wiele rzeczy, nad którymi wciąż możemy pracować, aby zmodyfikować funkcje naszego ciała. Jeżeli zmienimy sposób, w jaki patrzymy na ten sam problem, zobaczymy wiele możliwości.

Dr. Torsak jest głównym lekarzem i założycielem Better Being Hospital w Bangkoku w Tajlandii. Aby otrzymać którąkolwiek z wyżej wymienionych terapii leczenia autyzmu, takich jak TMS, terapia dorosłymi komórkami macierzystymi lub HBOT.

Share This